Przejdź do treści

Zadanie priorytetowe Policji w dzielnicy Brzezinka

Rada Dzielnicy Brzezinka w Gliwicach udostępnia do wglądu pismo z Komisariatu Policji IV w Gliwicach dotyczące realizowanego przez dzielnicowego mł. asp. Tomasza Pafieńczyka zadania priorytetowego na I półrocze 2024r. Zadanie wynika z debat społecznych, konsultacji, a także Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa i dotyczy spożywania alkoholu w miejscu zabronionym tj. w okolicach ulicy Kozielskiej 456 w naszej dzielnicy. Dzielnicowy prosi o zgłaszanie wszelkich informacji o zauważonych nieprawidłowościach i zachowaniach odbiegających od powszechnych norm społecznych pod nr telefonu 727-032-395 lub adres email: tomasz.parafienczyk@gliwice.ka.policja.gov.pl. Pełna treść pisma znajduje się poniżej: