Przejdź do treści

Rada Dzielnicy

Przewodniczący Rady Dzielnicy kadencji 2019-2024:

Tomasz Włoczyk - Przewodniczący Rady
Gerard Spyrka - Zastępca Przewodniczącego Rady

Zarząd Dzielnicy kadencji 2019-2024:

Krzysztof Czapla  - Przewodniczący Zarządu
Krystian Jonda - Wiceprzewodniczący Zarządu
Julia Widuch  - Wiceprzewodnicząca Zarządu

Informacje adresowe znajdą Państwo w dziale KONTAKT

Alfabetyczny spis Radnych Dzielnicy Brzezinka w kadencji 2019-2024:

  1. Chodorowski Andrzej
  2. Ciężobka Grażyna
  3. Czapla Krzysztof
  4. Grabowska Klaudia
  5. Jonda Krystian
  6. Kruczek Monika
  7. Polloczek Teresa
  8. Spyrka Gerard
  9. Szpila Krystyna
  10. Widuch Julia
  11. Włoczyk Tomasz
  12. Zuziak Sebastian
  13. Żur Andrzej
  14. Żur Damian
  15. Żur Wojciech

Dokumenty do pobrania:

Uchwała z dnia 8 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Osiedla Brzezinka.

Uchwała Rady Miasta Gliwice z 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Brzezinka.

Uchwała Rady Miasta Gliwice z 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów Osiedlom.

Tekst ujednolicony statutu Dzielnicy Gliwice Brzezinka z dnia 12 lipca 2018 r.