Przejdź do treści

Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości

W dniu 28 kwietnia 2023 r. nastąpiły duże zmiany dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. W wyniku nowelizacji ustawy posiadanie świadectwa energetycznego będzie obowiązkowe za każdym razem, gdy właściciel mieszkania lub domu:

  • chce sprzedać swoją nieruchomość,
  • chce wynająć swoją nieruchomość,
  • buduje dom.

W przypadku sprzedaży mieszkania czy domu sprzedający musi przekazać świadectwo nabywcy w momencie zawierania umowy przenoszącej własność. Informacja o przekazania świadectwa znajduje się w akcie notarialnym. Nabywca nie może zrzec się prawa do otrzymania dokumentu. Co ważne, świadectwo energetyczne musi dotyczyć konkretnie sprzedawanego lokalu, a nie np. całego bloku. Informację o świadectwie trzeba będzie obowiązkowo zawrzeć już w ogłoszeniu o sprzedaży.

W przypadku wynajmu nieruchomości kopię certyfikatu energetycznego należy dołączyć do umowy najmu w momencie jej zawierania. Najemca nie może zrzec się prawa do otrzymywania dokumentu. Co więcej, informacje zawarte w świadectwie energetycznym trzeba będzie koniecznie podać w ogłoszeniu o wynajmie.

Nowy obowiązek dotyczy tylko nowych umów najmu (zawartych po wejściu nowelizacji prawa w życie).

Trzeba pamiętać, że świadectwo musi dotyczyć tylko wynajmowanej nieruchomości (lub części nieruchomości np. pokoju), a nie całego budynku.

Świadectwa energetyczne mogą wystawić jedynie fachowcy z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu budownictwa. Chcąc uzyskać dokument, należy zatem zgłosić się do osoby oferującej takie usługi. Pełną listę specjalistów uprawnionych do wystawiania świadectw można znaleźć w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Nowy obowiązek będzie się dla właścicieli nieruchomości wiązać z pewnymi wydatkami. Koszt uzyskania świadectwa energetycznego wynosi kilkaset złotych i zależy od lokalizacji oraz cech obiektu. Ważność świadectwa to 10 lat, o ile w międzyczasie charakterystyka energetyczna lokalu się nie zmieni. Za bark wymaganego certyfikatu grozi kara grzywny. Kara grozi również za błędne sporządzenie świadectwa.