Przejdź do treści

Parafia

Kościół Świętej Jadwigi – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Gliwice-Łabędy diecezji gliwickiej.

Obecna, murowana świątynia w stylu neogotyckim (prezbiterium i pierwsza część nawy) została wzniesiona dzięki staraniom księdza proboszcza Henryka Tregera, który pobłogosławił kościół w dniu 18 października 1891 roku. W 1899 roku został ukończony drugi etap budowy świątyni: wieża i druga część nawy. Uroczyście świątynia została poświęcona przez biskupa sufragana wrocławskiego Karla Augustina w dniu 27 maja 1911 roku. Po zakończeniu II wojny światowej świątynia została odrestaurowana w 1962 roku. Podczas prac restauracyjnych zostały odkryte grobowce rodziny Zmeskal (właścicieli Brzezinki) oraz płyta nagrobna Zuzanny Zmeskal z 1648 roku z napisem w języku polskim, która obecnie jest umieszczona w Muzeum w Gliwicach. Ostatni gruntowny remont kościoła został przeprowadzony w latach 2000–2010, w ramach przygotowań do jubileuszu setnej rocznicy poświęcenia świątyni, którą obchodzono 29 maja 2011 roku.

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 27.05.1911

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM: Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

WIECZYSTA ADORACJA: 8 stycznia

PORZĄDEK MSZY ŚW.:

  • w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.00 (w sezonie zimowym: 8.00, 10.30, 16.00)
  • w dni powszednie: 7.00
  • w środy: 17.00 - Msza św. szkolna

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Augustowska, Białostocka, Bielska, Bydgoska, Chełmska, Gnieźnieńska, Halicka, Kaliska, Kielecka, Koszalińska, Kozielska 426-500, Lubelska, Łódzka, Nowosądecka, Olsztyńska, Płocka, Puławska, Radomska, Rzeszowska, Sandomierska, Siedlecka, Sopocka, Stanisławowska, Stryj ska, Świdnicka, Tarnopolska, Wadowicka, Wałbrzyska, Wileńska, Zakopiańska, Zamojska, Żywiecka.

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1945 roku. Wszystkie starsze księgi metrykalne spłonęły w czasie pożaru plebanii w styczniu 1945 roku. Część wcześniejszych zapisów odtworzono na podstawie zeznań.

CMENTARZ: przy kościele

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (Gimnazjum Dwujęzyczne, Szkoła Podstawowa nr 17, Przedszkole nr 43)

PROBOSZCZ: ks. Ginter Langner

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII: o. Michał Lukoszek OSPPE - 2000

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:

obok kościoła:

  • Henryk Traeger (zm. 28.01.1907)
  • Antoni Winkler (zm. 26.01.1945)
  • Wilhelm Dropalla (zm. 26.01.1945)
  • Paweł Kutscha (zm. 26.01.1945)
  • Fryderyk Czernik (zm. 01.12.1960)
  • Józef Janicki (zm. 04.06.1996)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Wieś, według starych zapisów kronikarskich, wzmiankowana była już w 1376 roku, a dokument z 7 czerwca 1437 roku wspomina po raz pierwszy plebana z Brzezinki, którym był niejaki Mikołaj. Parafię wymienia także wykaz świętopietrza z 1447 roku.

Nie wiadomo, kiedy zbudowano pierwszy kościół. Kolejną, drewnianą świątynię zbudowano w 1557 roku z inicjatywy właściciela wioski - Henryka Zmeskal z Domeniowic i jego żony, Magdaleny z domu Kozłowskiej. W latach 1890-1897 stary kościół rozebrano, a na jego miejscu wybudowano obecną, murowaną świątynię w stylu neogotyckim (prezbiterium i pierwszą część nawy) pod patronatem ks. proboszcza Henryka Tregera, który pobłogosławił świątynię 18 października 1897 roku. W 1899 roku ukończono drugi etap budowy kościoła: wieżę i drugą część nawy. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał biskup sufragan wrocławski Karol Augustin 27 maja 1977 roku.

W 1915 roku przybyły do parafii siostry służebniczki NMP, dla których w 1929 roku wybudowano nowy klasztor z ochronką i szkołą dla dziewcząt (St. Antonius-Stift). W styczniu 1945 roku parafia przeżyła tragedię. 26 stycznia w kancelarii parafialnej został zamordowany przez żołnierzy sowieckich ówczesny proboszcz, ks. Antoni Winkler. W tym samym dniu żołnierze spalili plebanię. Na terenie parafii zginęli także: ks. Wilhelm Dropalla (wikariusz) oraz ks. Paweł Kutscha (rezydent).

Powojenna restauracja kościoła została przeprowadzona w 1962 roku. W czasie prac restauracyjnych odkryto grobowce rodziny Zmeskal (właścicieli Brzezinki) oraz płytę nagrobną Zuzanny Zmeskal z 1648 roku z inskrypcją w języku polskim, która obecnie znajduje się w Muzeum w Gliwicach. Ostatni gruntowny remont świątyni przeprowadzono w latach 2000-2010, w związku z jubileuszem 100. rocznicy poświęcenia kościoła, którą świętowano 29 maja 2011 roku.