Przejdź do treści

Brzezinka

Ogólnie o Brzezince

Na terenie osiedla znajduje się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Gliwice Obszar Południowy.

W Brzezince działa również Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwsza wzmianka o jej powstaniu pochodzi z 1888 r., jednostka działała do końca II wojny światowej, a po przyłączeniu tych terenów do Polski, została administracyjnie rozwiązana w 1972 r. W roku 2013 została ponownie powołana do życia, a od 2016 roku działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Według niemieckiego językoznawcy Heinricha Adamy nazwa miejscowości pochodzi od polskiej nazwy drzewa "brzozy" - "von brzoza, brzezina = Birke". W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia pierwotną nazwę w obecnej polskiej formie "Brzezinka" podając jej znaczenie "Birkendorf" czyli tłumacząc na polski "Brzozowa wieś".

W latach 1935-1945 nazistowska administracja III Rzeszy ze względu na polskie pochodzenie nazwy zmieniła ją na nową, całkowicie niemiecką nazwę Birkenau O.S.

Obecną nazwę zatwierdzono administracyjnie 12 listopada 1946.

 

Oznaczenie Brzezinki na mapie Gliwic

Ważne wydarzenia Brzezinki

Udostępniamy Państwu obszerny fragment książki poświęconej Parafii św. Jadwigi w Brzezince, dotyczący najważniejszych wydarzeń z dziejów naszej dzielnicy. Zachęcamy do przeczytania. "Po zajęciu Gliwic przez Sowietów (25-26.01.1945r.) w mieście zapanował terror. Przebieg wkraczania Sowietów na Śląsk był wszędzie podobny: egzekucje, gwałty, rabunki. Kto bronił żony czy córki, był zabijany. Jak zawsze wtedy, kiedy stosuje się zasadę odpowiedzialności zbiorowej, represje dotknęły niewinnych ludzie; głównie kobiety, starców i dzieci tylko dlatego, że byli Niemcami bądź za takich zostali uznani przez Sowietów. Rozstrzeliwano z zemsty lub dla rabunku. Terror ustał po upływie około tygodnia od chwili zajęcia miasta (po objęciu władzy w Gliwicach przez Komendanturę Wojenną Armii Czerwonej). Z braku materiałów źródłowych trudno jest określić, które oddziały dokonywały ataków zemsty na ludności cywilnej - czy były to represje zorganizowane czy samowolne. Określenie pełnej liczny rozstrzelanych przez Sowietów jest niemożliwe z braku materiału źródłowego. Pan Józef Bonczoł na podstawie ksiąg zgonów parafii rzymsko-katolickich ustalił następujące liczby osób rozstrzelanych w styczniu 1945 roku:..."

Aby przeczytać dalszą część, prosimy o pobranie pliku PDF (17mb).