Przejdź do treści

Weź dotację i wymień piec – informacje

Rada Dzielnicy Brzezinka przesyła kolejne informacje w sprawie wymiany pieców w terminie do 31 grudnia 2025r. To wszystkie kotły wyprodukowane po 2012 roku, które zostały włączone do eksploatacji przed 1 września 20217r. Wszystkie szczegóły znajdują się załączonym dokumencie.