Przejdź do treści

Współpraca pomiędzy zakładem produkcyjnym a otoczeniem sąsiedzkim

Czy dobra współpraca pomiędzy zakładem produkcyjnym a otoczeniem sąsiedzkim jest możliwa?

Tak – odpowiedź brzmi, tak. Firma produkcyjna może współdziałać z najbliższym otoczeniem przyjaźnie i w atmosferze porozumienia. Przykładem dobrej współpracy pomiędzy branżą motoryzacyjną a najbliższym otoczeniem jest firma KIRCHOFF Polska Sp. z o.o., działająca w Gliwicach w dzielnicy Brzezinka, zajmująca się produkcją struktur metalowych i hybrydowych dla różnych producentów samochodów.

Początki współpracy pomiędzy zakładem a mieszkańcami dzielnicy nie były łatwe. Osoby, które w pobliżu zakładu miały swoje domy i ogrody, były niezadowolone, głównie z powodu widoku na zakład i zapachu wydobywającego się wówczas z zakładowej malarni. Firma, reagując na uwagi sąsiadów, podjęła się modernizacji systemu emitorów i filtrów, obsadziła również swój teren drzewami, aby lepiej wkomponować się w krajobraz dzielnicy.

Jako że jedną z wartości KIRCHHOFF jest odpowiedzialność społeczna, środowiskowa i kulturowa, firma zaangażowała się również w aktywność społeczną, prowadzoną na terenie gminy Brzezinka. Wieloletni Dyrektor Zakładu, obecnie Wiceprezes Zarządu, p. Rafał Lechowski nawiązał serdeczne i trwające już wiele lat relacje z Radą Dzielnicy Brzezinka. Zakład utrzymuje również dobrą współpracę z OSP w Gliwicach – Brzezince oraz ze stowarzyszeniem „Klub Sportowy Gliwice Brzezinka“.

Firma KIRCHOFF co roku organizuje piknik rodzinny oraz imprezę mikołajkową; zawieszone jedynie na czas pandemii. Na te wydarzenia zaprasza również strażaków, jak i młodzież z Klubu Sportowego. Reprezentacja firmy uczestnicy również we wszelkich wydarzeniach, organizowanych w Brzezince np. Dożynkach czy Pikniku Strażackim. Reprezentacja Rady Mieszkańców gminy bierze również udział w dorocznych imprezach firmowych w ramach projektu „Culture Life”, organizowanego przez firmę np. w zeszłorocznym sadzeniu drzewek. Firma udziela też wsparcia finansowego przy zakupie sprzętu gaśniczego i ratowniczego oraz upominków dla dzieci działających w klubie. Strażacy z OSP Brzezinka wielokrotnie przyjeżdżają na teren strefy ekonomicznej czy DK88, udzielając pomocy w trudnych sytuacjach m. in. wypadkach samochodowych czy pożarach.

Bliska współpraca pomiędzy mieszkańcami a KIRCHHOFF jest nieustannie kontynuowana i daje dobre efekty i dla gminy, i dla zakładu. Jak mówi przysłowie: „Nadejdzie taki dzień, kiedy sąsiada przyjmiesz jak gościa”, tutaj stało się faktem