Przejdź do treści

Możliwości uzyskania dotacji do likwidacji tzw. niskiej emisji

Rada Dzielnicy Brzezinka przekazuje do wglądu mieszkańcom prezentację autorstwa Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, która została przekazana na spotkaniu z radami dzielnic naszego miasta w dniu 20 października 2020r. Zachęcamy do zapoznania się.