Przejdź do treści

Informacje w sprawie gospodarki komunalnej oraz gospodarowania wodami

Komunikaty Rady Dzielnicy Brzezinka:

1. Na prośbę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Pan Radny Miasta Gliwice Jacek Trochimowicz zorganizował w dniu 05.07.2021 r. w Brzezince sesję wyjazdową  Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gliwice. Wzięli w niej udział również: Mariusz Śpiewok –  I Zastępca Prezydenta Miasta, Anna Gilner – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i przedstawiciele Rady Dzielnicy. Tematem spotkania była kwestia budowy sieci mediów oraz dróg na obszarach nowej zabudowy na terenie naszej Dzielnicy (ul. Lwowska i okoliczne ul. Wadowicka, ul. Puławska).
2. W dniu 7 lipca 2021 r. z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Pani Roksany Burzak –  Naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami) wykonawcy oraz Rady Dzielnicy miały miejsce odbiory nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych przy ul. Nowosądeckiej oraz sieci doprowadzającej. Składamy serdeczne podziękowania Miastu Gliwice za zrealizowanie tej inwestycji.
Bardzo prosimy o przestrzeganie zakazu kąpieli obowiązującego na terenie nowego zbiornika.