Przejdź do treści

Informacja na temat składania deklaracji emisyjności budynków

Rada Dzielnicy Brzezinka przypomina, że 1 lipca 2021r. ruszył obowiązkowy spis ewidencji emisyjności budynków. Jest to ogólnopolski rejestr źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).  CEEB będzie m.in. narzędziem wspierającym wymianę nieekologicznych kotłów grzewczych, z których najstarsze – zgodnie ze śląską uchwałą antysmogową – muszą zniknąć z naszych domostw do końca tego roku. Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to przez Internet, za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl.

W ślad za gliwice.eu RDz Brzezinka udostępnia informacje pomocne przy dokonaniu wpisu do ewidencji:

KIEDY PODLEGAM OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI?

Gdy jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, zarządcą budynku wielorodzinnego lub właścicielem mieszkania, w którym na własną rękę zainstalowałeś dodatkowe źródło ciepła (np. kozę, piec czy kominek) o mocy do 1 MW.

ILE MAM CZASU NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI?

  • 12 miesięcy – w przypadku istniejących budynków,
  • 14 dni – od uruchomienia źródła ciepła – w przypadku nowych obiektów jak i w przypadku obiektów istniejących, w których instaluje się nowe źródło ciepła.

JAK ZROBIĆ TO NAJSZYBCIEJ?

Najlepiej online na komputerze , za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl. Do rejestracji konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

KROK 1. BUDYNEK I ADRES

Po zarejestrowaniu się (np. przez profil zaufany), wybierasz opcję „budynek”, gdzie dodajesz adres lub adresy nieruchomości jeśli posiadasz ich więcej. Następnie do wyboru są formularze „A” (dla budynków mieszkalnych – domów jednorodzinnych, kamienic, bloków itp. oraz budynków zbiorowego zamieszkania, np. hoteli czy internatów) oraz „B” (dla budynków niemieszkalnych, o różnych typach działalności – od garaży, piekarni, przez muzea, biblioteki, domy kultury, szkoły, dworce, szklarnie, szpitale, biura, po kotłownie, gospodarstwa rolne i kościoły). Jeśli w budynku mieszkalnym znajdują się lokale niemieszkalne, to należy wypełnić dwie deklaracje!

KROK 2. ŹRÓDŁA CIEPŁA

System zapyta cię, czy źródło zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku.
Rejestrujesz wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, jakie są w budynku. Najwięcej miejsca w deklaracji poświęcone jest kotłom na paliwa stałe. Trzeba określić, czy jest to kocioł z ręcznym czy automatycznym podawaniem paliwa (zasypowy). Następnie podać, jakiej klasy jest kocioł (ekoprojekt, klasy 3-5 lub poniżej klasy 3; jest też opcja „bez informacji”. W przypadku tych kotłów należy też podać, jakie jest stosowane paliwo – czy jest to węgiel, biomasa, pellet czy drewno).

Trzeba też zarejestrować kotły gazowe, olejowe, piece kaflowe, kominki, ogrzewanie z miejskiej sieci, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Nie trzeba podawać ani roku produkcji, jego mocy, ani typu kotła. Co ważne, ma znaczenie, czy jest to źródło używane czy nie – jeśli jest w budynku, to trzeba je zgłosić odpowiednio zaznaczając czy urządzenie jest eksploatowane lub nie. Liczą się też urządzenia wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej.

Warto wiedzieć, że w serwisie zone.gunb.pl wdrożono  narzędzia sprawdzające, wyświetlające odpowiednie komunikaty i podpowiedzi, jeśli jakiejś niezbędnej informacji zabraknie w deklaracji elektronicznej – to niewątpliwa zaleta w stosunku do jej wersji papierowej.

KROK 3. ZŁOŻENIE DEKLARACJI

Na końcu system pyta, czy na pewno chcesz złożyć deklarację. Kliknięcie „złóż” oznacza, że czynności nie można cofnąć. Można natomiast zapisać kopię roboczą, jeśli potrzebne jest zweryfikowanie informacji przed wysłaniem deklaracji. Swoją deklarację zobaczysz potem w systemie – wystarczy wrócić do początku i wybrać opcję „deklaracje złożone”.

Rejestr źródeł ciepła jest pierwszą częścią Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W tej bazie oprócz danych o ogrzewaniu znajdą się też informacje o budynkach, programach pomocowych dla mieszkańców czy kontrolach kominiarskich.

Dodatkowe informacje, instrukcje oraz przykłady wypełnienia deklaracji, publikowane przez GUNB, można pozyskać ze strony: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.