Przejdź do treści

Zasiłki celowe – dofinansowanie do opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi

OGŁOSZENIE RADY DZIELNICY BRZEZINKA

Rada Dzielnicy informuje, że osoby starsze dla których ponoszenie opłaty za wywóz nieczystości jest nadmiernym obciążeniem mogą ubiegać się o dofinansowanie do opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi – poprzez otrzymanie zasiłków celowych – w wysokości 50 % obowiązującej stawki za wywóz odpadów komunalnych.

Kto może uzyskać zasiłek na ten cel:

  1. Osoba, która ukończyła 60 rok życia.
  2. Zajmuje lokal mieszkalny o powierzchni ponad 45,5 m² na osobę w gospodarstwie domowym i posiada tytuł prawny do lokalu (własność, najem, dożywocie).
  3. Jej dochód jako osoby samotnej nie przekracza 2.804 zł netto albo na członka rodziny nie przekracza 2.112 zł netto.
  4. Nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Warunki udzielenia zasiłku:

  1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do urny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 w godzinach: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek, środek, czwartek 8:00 – 14:30, piątek 8:00 – 13:00. Wniosek jest dostępny poniżej.
  2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin wywiadu zostanie ustalony telefonicznie z wnioskodawcą, dlatego na wniosku należy wpisać numer telefonu.

Udostępniamy wniosek OPS w Gliwicach do pobrania i wydruku.