Przejdź do treści

(Aktualizacja) Finansowanie wymiany starego kotła lub pieca – informacje

Rada Dzielnicy udostępnia materiały informacyjne Ministerstwa Klimatu, dotyczące programu Czyste Powietrze. Jest to kompleksowy program dla poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki niemu może nastąpić wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Poniżej znajduje się broszura informacyjna (źródło: strona internetowa CzystePowietrze.gov.pl).

[Aktualizacja] Udostępniamy także lokalne materiały informacyjne – Urzędu Miasta Gliwice oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dane kontaktowe w sprawie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: telefon na infolinię 32 60 32 252, adres strony internetowej www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze, adres e-mail czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl.