Przejdź do treści

Nowy termin – wyprzedaż Garażowa w Gliwicach-Brzezince

Rada Dzielnicy informuje o nowym terminie wyprzedaży garażowej, która odbędzie się ona w godzinach 10.00 – 14.00, w dniu 3 października 2020r. (sobota). Przy tej okazji rozegrany zostanie także rodzinny turniej piłki nożnej (boisko sportowe, ul. Radomska 132).

Udostępniamy także Państwu regulamin wyprzedaży:

Ogólne:

 1. Wyprzedaż Garażowa, zwana dalej „WG” jest inicjatywą społeczną zrzeszającą lokalnych mieszkańców i wspierającą aktywne spędzanie czasu poza domem.
 2. Teren, na którym odbywa się WG jest własnością Miasta Gliwice i jest on udostępniony nieodpłatnie na czas trwania WG, każdy uczestnik WG ponosi indywidualną odpowiedzialność za ewentualne szkody, których dokona.
 3. Uczestnik przez fakt uczestniczenia w WG potwierdza, że zapoznał się treścią w/w regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Sprzedający:

 1. Sprzedającym może być każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką osoby dorosłej. Szczególnie zapraszamy całe rodziny z dziećmi.
 2. Sprzedający sami przygotowują swoje rzeczy do sprzedaży, pobierają pieniądze od kupujących i wydają rzeczy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy, ich jakość oraz stan.
 3. Zabrania się sprzedaży wszelkich produktów wymagających koncesji/zezwoleń, leków, alkoholu, papierosów i innych używek, a także produktów spożywczych i kosmetyków lub środków czystości.
 4. Zabrania się sprzedaży komercyjnej i hurtowej.
 5. Osoby, które nie dostosują się do zakazów będą proszone o opuszczenie terenu WG.
 6. Sprzedający zachęcani są do zaopatrzenia się w składane, przenośne stoliki do rozłożenia swoich rzeczy lub do wykorzystania do tego celu koców, plandek, bagażników samochodów, itp.
 7. Ustalanie cen jest wyłączną decyzją sprzedającego, jednak organizatorzy zachęcają do dużej elastyczności – również do nieodpłatnego przekazywania rzeczy.
 8. Sprzedający będą mieli możliwość przywiezienia rzeczy tylko w dzień wyprzedaży, od godziny 9:00 oraz zobowiązuje się do zabrania swoich rzeczy najpóźniej do godziny 14:30.
 9. Po zakończeniu wyprzedaży każdy sprzedający jest proszony o dokładne posprzątanie swojego stanowiska. Śmieci prosimy zabrać ze sobą.

Kupujący:

 1. Kupującym może zostać każdy odwiedzający WG. Osoby nietrzeźwe będą proszone
  o opuszczenie terenu na którym jest organizowana WG.
 2. Kupujący ustala warunki sprzedaży, cenę i informacje o produkcie bezpośrednio ze sprzedającym i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości.
 3. Kupujący musi zabrać swoje nabyte dobra ze sobą.