Przejdź do treści

Wyniki głosowania na budżet obywatelski 2020

Prezydent Gliwic ogłosił wyniki głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  W przyszłym roku zrealizowanych zostanie 71 projektów. W Brzezince oddano 467 ważnych głosów, a frekwencja wyniosła 18,32%. Zgodnie z zasadami, przy frekwencji >10% przyznawana jest dodatkowa pula „Dla aktywnych”. W związku z tym w Brzezince zostaną zrealizowane dwa cele:

  • Linowa trasa wspinaczkowa dla dzieci ze zjeżdżalnią za kwotę 162tys zł.
  • Budowa zadaszonego parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystanku autobusowym w rejonie ul.Kozielskiej i Wałbrzyskiej za kwotę 23,5tys zł.

Dziękujemy za aktywny udział!

Podczas wrześniowego głosowania gliwiczanie zadecydowali, że w 2020 roku wykonanych zostanie 5 projektów ogólnomiejskich (wszystkie poddane pod głosowanie) oraz 66 projektów dzielnicowych (obejmujących każdą z 21 dzielnic).

W przypadku projektów dzielnicowych 56 wyłoniono w ramach puli podstawowej. Z kolei w ramach tzw. puli dla aktywnych, którą rozdysponowano pomiędzy dzielnice z najwyższą frekwencją, wybrano 10 projektów. Z tego 3 projekty skierowano do realizacji dodatkowo – po decyzji prezydenta Gliwic, który postanowił powiększyć pulę dla aktywnych o pieniądze pozostałe po podziale środków na projekty ogólnomiejskie.

Według szacunkowych kosztów realizacja projektów wybranych przez gliwiczan będzie kosztowała ponad 6,2 mln zł.

W tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy oddali prawie 25 000 głosów. Chętnie popierali projekty inwestycyjne, dotyczące m.in. placów zabaw, infrastruktury sportowej, zieleni miejskiej, miejsc parkingowych, remontów dróg i chodników. Zadecydowali także o realizacji zadań o innym charakterze, np. zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.