Przejdź do treści

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice

Rada Dzielnicy Brzezinka udostępnia mieszkańcom informację z Urzędu Miejskiego w Gliwicach, dotyczącą projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Zmiany mają charakter głównie porządkowy.

Opis zmian w nowelizacji – odpowiednio w stosunku do uchwały obowiązującej:

1) SP 2 -zmiana adresu z Goździkowa 2 na Lewkonii 2; (ustalenie numeru porządkowego oraz zmiana w danych ewidencyjnych);

2) SP 3 -dopisanie nowych ulic Trzcinowa i Wiklinowa;

3) SP 5 -wpisanie do obwodu: Pszczyńska 116 (wniosek radnego oraz mieszkańców);

4) SP 11-wykreślenie Pszczyńska 116;

5) SP 13- dopisanie nowej ulicy Konstantego Wolnego, Arkadego Fiedlera, Leonida Teligi, Tony’ego Halika;

6) SP 14- doprecyzowanie, że do obwodu należy Władysława Sikorskiego od 1 do 25 (nr nieparzyste) od 2 do końca (nr parzyste),

7) SP 17 w ZSO nr 12 -dopisanie nowej ulicy Samborskiej;

8) SP 21 skorygowanie (nr 25 był również w SP 14) – w obwodzie pozostaje: Władysława Sikorskiego (nr nieparzyste od 27 do końca)

9) SP 23 -zmiana: SP 23  była w ZSO 5 jest w ZSP nr 16

10) SP 28 – zmiana -jest w ZSP nr 14;

11) SP 30 -jest w ZSO nr 5;

12) SP 32 -ulica Wandy Wasilewskiej zmieniona na Stalową, dopisano: Jachtową i Fregaty;

13) SP 41-zmiana: jest w ZSP nr 15;

Dla ułatwienia w załącza również tekst ujednolicony uchwały obowiązującej oraz projektu nowej uchwały.