Przejdź do treści

Ruszył program „Mój deszcz” – wnioski na dofinansowanie tylko do 12 sierpnia

Gliwicki Urząd Miejski uruchomił pod koniec lipca nabór wniosków o dofinansowanie na wykonanie zbiorników do gromadzenia deszczówki przy domu. To druga edycja gliwickiego programu „Mój deszcz”. Dofinansowanie może wynieść nawet 4 tys. zł. W programie po raz pierwszy mogą również wziąć udział działkowicze (dofinansowanie do 500zł).

Tak jak w poprzednim roku można otrzymać 4000 zł dotacji na zbiorniki na deszczówkę. W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel pół miliona złotych. Jest też niespodzianka dla posiadaczy działek ROD – dotacja przewiduje 500 zł dofinansowania do zbiorników na deszczówkę. Warunkiem jest działka zabudowana altaną.

Termin składania wniosków jest stosunkowo krótki, bo upływa 12 sierpnia 2022r.

Kto może starać się o dotacje?

  • Mieszkańcy Gliwic
  • Działkowcy posiadający działkę ROD
  • Wspólnoty mieszkaniowe
  • Osoby prawne

Na co możesz przeznaczyć dotacje?

Zakup i montaż zbiornika podziemnego, naziemnego w tym zbiorniki dekoracyjne. Maksymalna pojemność zbiornika 10m3.

Ile wynosi dotacja?

4000 zł (w przypadku działek ROD 500 zł), co będzie stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Gdzie złożyć dokumenty?

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów UM, w biurze Podawczym przy ul. Zwycięstwa 21 lub w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Wodami UM przy ul. Zwycięstwa 21, 3 piętro, pokój 303
  • pocztą- wysyłając na adres Wydziału Gospodarowania WODAMI UM (UL. zWYCIĘSTWA 21, 44-100 Gliwice)
  • elektronicznie- wysyłając skan wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami na e-mail: gw@um.gliwice.pl