Przejdź do treści

Remont ul. Płockiej i progi zwalniające na ul. Lubelskiej

Rada Dzielnicy Brzezinka informuje, że rusza remont, na który nalegali i którego oczekiwali mieszkańcy naszej dzielnicy. Chodzi o ulicę Płocką. Prace remontowe rozpoczną się w poniedziałek 6 kwietnia i potrwają kilka tygodni. Będą też podzielone na 3 etapy:

  • od ul.Siedleckiej do ul. Kaliskiej,
  • od ul. Kaliskiej do ul. Chełmskiej,
  • od ul. Chełmskiej do ul. Kozielskiej.

Wybudowany zostanie także chodnik, prowadzący od ul. Kozielskiej w kierunku znajdującej się tam placówki oświatowej. Więcej: ZDM Gliwice

Przypominamy także, że na ulicy Lubelskiej wybudowane zostały spowalniacze ruchu, które mają za zadanie ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po niej i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.