Przejdź do treści

Informacja UM o realizacji zadań wydziału Gospodarowania Wodami 2021

Rada Dzielnicy Brzezinka udostępnia mieszkańcom do wglądu pismo z Urzędu Miejskiego w Gliwicach dotyczące realizacji zadań wydziału Gospodarowania Wodami w roku 2021:

Dokument źródłowy