Przejdź do treści

Informacja w sprawie gazyfikacji dzielnicy Brzezinka

W dniu 28.02.2020r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Brzezinki, dotyczące gazyfikacji dzielnicy z udziałem projektanta Łukasza Kłak.

Omawiano kwestie przyłączeniowe oraz koszty z tym związane. Z informacji uzyskanych od pana Łukasza wynika, że główna nitka w ulicach będzie pociągnięta do końca 2020r., a wykonawca jest już wyłoniony. W toku zebrania mieszkańcy ulicy Wałbrzyskiej przedstawili sprawę nieprzyłączania nitki gazowej dla tej ulicy. W wyniku dyskusji Rada Dzielnicy podjęła się negocjacji z gazownikami w Zabrzu i w najbliższym czasie dojdzie do spotkania z dyrekcją Gazowni, projektantem i przedstawicielami Rady Dzielnicy, celem omówienia i rozwiązania w/w problemu.