Przejdź do treści

Ceny prądu dla przedsiębiorców w 2023r – wyślij wniosek

Rada Dzielnicy Brzezinka przypomina, że do dnia 30 listopada 2022 roku mali i średni przedsiębiorcy oraz inni powinni złożyć oświadczenie dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh (79 groszy/kWh). Obowiązek dochowania w/w terminu do złożenia oświadczenia dotyczy również przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (CEIDG). Są oni mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o maksymalnej cenie prądu.

RDz Brzezinka